Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§ 13, ods. 5, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: