Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§ 15, ods. 1, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: