Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§ 15, ods. 3, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: