Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§ 15, ods. 6, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: