Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§ 15, ods. 7, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: