Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§ 15, ods. 8, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: