Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§ 19, ods. 4, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: