Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§ 19, ods. 5, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: