Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§ 20, ods. 1, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: