Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§ 21, ods. 1, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: