Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§ 21, ods. 2, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: