Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§ 21, ods. 4, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: