Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§ 24, ods. 5, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: