Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§ 28, ods. 1., Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: