Komunikačný systém pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 8, ods. (3) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: