Povinnosť bezodkladne poskytovať informácie prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti (§ 8, ods. (6) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: