Spracúvanie osobných údajov v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti (§ 12, ods. (6) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: