Povinnosť úradu vo vzťahu k osobným údajom (§ 12, ods. (7) a (8) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: