Lehota úradu na vydanie rozhodnutia vo veci akreditácie jednotky CSIRT (§ 13, ods. (4) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: