Povinnosti subjektu plniaceho úlohy jednotky CSIRT (§ 16, ods. (1) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: