Oznámenie o zaradení služby do zoznamu základných služieb (§ 17, ods. (6))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: