Delenie identifikačných kritérií prevádzkovanej služby (§ 18, ods. (1) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: