Povinnosti prevádzkovateľa služby v prípade prekročenia špecifických sektorových kritérií (§ 18, ods. (4) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: