Prevádzkovateľ základnej služby poskytujúci túto službu v inom členskom štáte Európskej únie (§ 19, ods. (5) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: