Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov (§ 20, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: