Prijímanie bezpečnostných opatrení na základe schválenej bezpečnostnej dokumentácie (§ 20, ods. (5) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: