Činnosť úradu pri výkone štátnej správy v prípade poskytovateľa digitálnej služby (§ 23, ods. (3) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: