Zmluva o spôsobe a forme hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 24, ods. (6) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: