Zmluva o spôsobe a forme hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 25, ods. (3) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: