Postavenie prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby počas kontroly (§ 28, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: