Orgán príslušný na posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti (§ 29, ods. (3) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: