Oprávnenie úradu na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti (§ 29, ods. (5) a (6) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: