Oprávnenie Národného bezpečnostného úradu na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti (§ 29, ods. (5))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: