Základné zásady ukladania pokút (§ 31, ods. (6) až (7) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: