Vyhláška č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: