Pôsobnosť osobitných právnych predpisov v súvislosti so zodpovednosťou za prevádzku a riadne fungovanie informačných systémov verejnej správy § 2, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: