Pôsobnosť osobitných právnych predpisov v súvislosti s povinnosťami a postupov orgánov verejnej moci podľa tohto zákona (§ 2, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: