Povinnosti správcu ústredného portálu, správcu špecializovaného portálu a správcu informačného systému v súvislosti s elektronickou úradnou komunikáciou (§ 5, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: