Požiadavky na formát správ podľa § 7, ods. 6, písm. a) tohto zákona (§ 5, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: