Povinnosti prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta v súvislosti s autorizáciou elektronického dokumentu (§ 8, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: