Prístup a dispozícia s elektronickou schránkou na účely preberania alebo sprístupnenia elektronických správ (§ 8, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: