Povinnosti prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta pri spore vo veci dodržania podmienok postupu podľa § 8, ods. 1 až 4 tohto zákona (§ 8, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: