Sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií (9a, ods.3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: