Získavanie údajov z iných informačných systémov verejnej správy (9a, ods.4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: