Zverejňovanie komunikačných rozhraní určených na zabezpečenie elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky (§ 10, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: