Zriaďovanie informačného systému, ktorý plní rovnaké alebo obdobné funkcie ako spoločné moduly (§ 10, ods. 14, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: