Zápis cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových služieb (§ 10a, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: