Poskytovateľ cloudovej služby a prevádzkovateľ cloudovej služby v časti privátneho cloudu (§ 10a, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: