Sprístupňovanie údajov zaznamenávaných v súvislosti s elektronickou schránkou (§ 11, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: