Archivácia údajov podľa § 11, ods. 3, písm. a), b), d) a e) tohto zákona (§ 11, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: