Činnosť majiteľa elektronickej schránky v súvislosti s udeľovaním oprávnenia na prístup a disponovanie s el. schránkou (§ 13, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: